There won’t be any chunks of tomato-onion as we are grinding it to a smooth paste. On the personal front, I was born in aamchi mumbai, raised in this beautiful town Erode and towards my later part Chennai where i am currently residing ! நான் பல்வேறு உணவு வலைப்பதிவுகள், வீடியோக்களைப் பார்த்து சமைக்கத் தொடங்கினேன், பின்னர் எனது ரெசிபிகளைக் கண்காணிக்க 500 க்கும் மேற்பட்ட சமையல் குறிப்புகளை எட்டியபோது, ​​எனது சொந்த வலைப்பதிவைத் தொடங்கினேன், தமிழில் ஆர்வம் இருப்பதால் நான் தமிழ் மொழியிலும் தொடங்கினேன். Made it today. This thokku is the perfect side dish for school lunches, a quick weeknight side dish and fit for your travel foods. lakshmi sahambari panjukutty rava upma !! You can serve this thokku with literally anything. 3. after 30 whistles open the cooker and boil for 10 more mins till Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. 1 tsp each ( Salt, Chilli powder, Jaggery). Onion Tomato Thokku Recipe is a perfect side dish for idli dosa. stating OPOS cooking learn What is OPOS through this link. Let it splutter. It's easy to make and goes well with roti, idly, dosa and pongal. It is very piquant in taste and goes very well for idli, dosa and chapati. For Varagu ven pongal (millet ven pongal) with no tadka creamy coconut chutney! It can be done within 15 minutes from start to finish. Like Like. Let the pressure release by itself. This is such a versatile accompaniment. What is the shelf life , when stored in refrigerator?? You can serve this thokku with literally anything. I got a chance to … A music lover,a decent singer, An artist, have been having a small company of my own where i am into graphic designing!Love dancing! Close the cooker and boil in high heat for 3 whistles . If you are using kashmiri red chilli powder, make it 2 tsp, else it is only one tsp. . can also search OPOS cards in google search. Taste will differ , Thanks for the quick response.Surely I ‘ll try, In case I cook on gas stove how long should it be kept on flame. This thokku is the perfect side dish for school lunches, a quick weeknight side dish and fit for your travel foods. I got a chance to … MPOS is still an under-rated technique in OPOS. 1/2 tsp each ( haldi, Hing) 1/4 tsp fenugreek powder(you can use seeds if you don’t have powder) METHOD: In a 2 litre cooker, Add 2 tbsp Seasame oil , Chopped tomatoes and all other powders above the chopped tomatoes. Then i started trying out various recipes in this OPOS method. Meal planning-You all know how much I love meal prep and meal planning. Serves. Change ), You are commenting using your Twitter account. My viewer friend asked me this recipe long time but I was unable to make it and post.Now when I started to lose hair heavily I thought of trying this juice and it worked too. Recipe for thakkali thokku – tomato thokku. Let the cooker whistle one on high flame and other 2 on slow flame. How To Grow An Onion From An Onion Top (2019) - Duration: 14:18. and it really saves lot of cooking time and mainly lot of dishwashing Grinding it will make it more watery and it will take more time to thicken! I learnt cooking only after marriage. Thakkali Vengaya Thokku my favorite side dish for many breakfast items like Paniyaram, dosa, idli, and many more.Though its preparation is simple, usual procedure demands stirring occasionally. Tomato Thokku(Tomato pickle) Cooker Enna Manga Thokku ( Mango pickle) Cooker Gooseberry Pickle( Amla / Nellikai pickle) Grape Jam Aam ke launji Achar (Pickle) Chennai Grand snacks style onion thokku ( GSS style onion pickle) North Indian Style Mango pickle; Strawberry Jam; Apple Jam; Easy 10 min chakka varatti! Single page recipe series – Sepankizhangu roast / colocasia roast, Single page recipe series – Tasty Achari Turai Subji ( Ridgegourd Subji), Chitvish Maam’s Instant parupusili powder, Punjabi Garam Masala by harpal singh sokhi, South Indian filter coffee decoction in a moka pot/percolator. Reply . We like Tomato Onion Chutney so much that I even use it as a spread for sandwiches. In 2 or 3 ltrs cooker layer oil followed by tomatoes and spread evenly. Close It made me feel i was empowered! Labels: OPOS recipe, Pickle Recipe. In a pressure cooker mix tomatoes, onions, garlic, and water. . Tomato Onion Thokku - The simplest and tastiest side dish which can be prepared within 20 minutes is Tomato onion thokku. I got a chance to … Else After i started trying it out i realized how different it was from the regular pressure cooking . A great lunch box recipe too since it gets ready very quickly. Big fan of Allu arjun ! The recipe of perfect soft chapati is below, COOKING TIME : 1 hour. pressure subsides open the cooker and if the thokku looks watery Chettinaad Kaara Chutney (RK Sir Video Recipe) Tasty Coriander … I also love having the thokku with some fresh bread! I always answer all the emails as quickly as possible. fenugreek to fine powder ( I used as it is as Iam lazy to powder There won’t be any chunks of tomato-onion as we are grinding it to a smooth paste. Coconut ( grated ) - 1/4 cup. furthermore, if preparing in large quantity, it takes a long time for tomatoes to cook. Perfect recipe that stays fresh for long travels. recipe card and step by step cooking is as below. Tomato Thokku is a Tamil Nadu style spicy, tangy relish that is made using juicy tomatoes. In your 2 or 3 ltrs cooker , add oil followed by onions , ground pickle powder , salt , chilli powder , coriander powder , asafoetida , jaggery and finally tamarind juice. This recipe has won one among top 4 in a contest conducted by BETTERBUTTER...They announced a contest for homeremedies last week and I posted this juice recipe and was selected among top 4. It can be used as a spread for bread toast and sandwiches. it). Instead of cutting,can we grind the tomatoes. be generous as the sourness of tomato will balance. PLS CLICK TO CLARIFY. chilli powder – 2 tsp salt – 1 tsp asafoetida – 1/4 tsp. It made me feel i was empowered! you are beginner of OPOS then the below recipe is wonderful recipe to METHOD : In a wide bowl add wheat flour ,salt and mix , make a well in middle of flou. Loved it. The simplest and tastiest side dish which can be prepared within 20 minutes is Tomato thokku. Also it … 4. I told i have heard good revi… Jun 18, 2020 - Explore Chandralekha Viswanathan's board "opos" on Pinterest. For Diwali Special – Mohanthal ( My grandma’s way of doing it). I always like to hear from you ,I enjoy hearing from readers and new friends. Then i started trying out various recipes in this OPOS method. Switch off the flame. Tamil Nadu; Healthy; Ingredients Serving: 3 . No Maida dosa tawa fried mixed veg cutlets, Aloo Parantha using autolysis no knead flour and aloo filling. Tomato Onion Chutney is quick, its super delicious and so so easy to make. Roopa Raghav’s Tomato Dates Chutney Tomato Thokku(Tomato pickle) Cooker Enna Manga Thokku ( Mango pickle) Cooker Gooseberry Pickle( Amla / Nellikai pickle) Grape Jam Aam ke launji Achar (Pickle) Chennai Grand snacks style onion thokku ( GSS style onion pickle) North Indian Style Mango pickle; Strawberry Jam; Apple Jam; Easy 10 min chakka varatti! Cook Time. See more ideas about Recipes, Cooking, Food. That's all , delicious , time saving food is ready. Is it important to use the Shakthi brand Sambhar powder or any brand ok? It is one of the sides which my mom made most frequently. Mix everything well and close the lid )no need to add water) Cool for 20 minutes (23-25 whistle). 5. Then i started trying out various recipes in this OPOS method. Here is how to do thakkali thokku. Homemade pizza using store bought pizza base. Paleo OPOS … 1. Thakkali Thokku is a perfect accompaniment for Idli, Dosa, Rotis, Rice (especially curd rice ). Cardamom – 1 no. Lemon rice: Potato fry. Tomato Rice using Thokku (Tomato Onion Masala), is another way of making Tomato Rice. ( 1100 watts ) . You can use any sambar powder. MILK POWDER GULAB JAMOON - 100TH POST!!!! Looking forward to your reply. In a grinder add the mixture and coriander leaves. Tomato & Onion thokku is a crunchy and tangy side dish for chapathi. 30 minutes. It was my bestie Deepa’s absolute favorite. Change ). If … firstly, tomato thokku taste great when the right amount of oil, chilli powder and salt is added. One of the most popular tomato dishes in our home is this onion tomato thokku. It tastes great as a dip with nachos, a sandwich filling, a salad topping or even a poke bowl component. I made sure i recorded all that i made and thus my blog was born! this method of cooking is. #foodblog #chennaifoodie #indiancuisine #vegetariancooking, We all love thokkus! The simplest and tastiest side dish which can be prepared within 20 minutes is Tomato thokku. Let the mixture cool. Prep Time. Nov 25, 2016 - Thakkali Thokku is a South Indian Tomato Pickle made easy here by using a new Pressure Cooking technique that takes half the time (& effort) yet tastes delicious! Read Instructions Save For Later. a tangy spicy condiment which can be served as a pickle. See more ideas about recipes, cooking, indian food recipes. 2. Cook if the thokku is watery. Amma and Paatti calls it Gojju and sometimes they refer this as “Baath” Not sure why though. Don't knead dough too dry , make slightly sticky dough so that while toasting it comes to perfect softness. Try it. Non-de-seeded tomatoes with water buffer was used as layer 2 in recipes like Rasam, where caramelisation was not desired. After i started trying it out i realized how different it was from the regular pressure cooking . Veg; Easy; Everyday; Tamil Nadu; Frying; Side Dishes; Healthy; Ingredients Serving: 2 . by turmeric powder , salt ,Jaggery , chilli powder , asafoetida , tomato – 1/2 kg (12 nos medium sized) . Sep 10, 2018 - When i went to my grandma’s house 2 days back, she told me , ” My sister told grand snacks onion thokku is very good. ABOUT Tomato thokku RECIPE. ABOUT OPOS TOMATO THOKKU RECIPE. Recipe with step by step pictures. Tomato thokku is a versatile dish which goes well with idli, dosa, chapati, paratha, curd rice, upma and many more dishes. It made me feel i was empowered! Apr 25, 2020 - Explore Shraddha Shyam's board "OPOS", followed by 129 people on Pinterest. 6. By combining it with other techniques, we can easily cook up a huge feast, in a single step. Then she said ok ill buy it… https://www.kannammacooks.com/onion-thokku-vengaya-thokku-recipe If I have to use fenugreek seeds, the quantity will still be 1/4th tsp? Non-de-seeded tomatoes with water buffer was used as layer 2 in recipes like Rasam, where caramelisation was not desired. I also love having the thokku with some fresh bread! 3 People. whistles !!) It's easy to make and goes well with roti, idli, dosa and pongal. Tamil Nadu; Healthy; Ingredients Serving: 3 . credits to Mr.Ramakrishnan (founder of opos) Recipe Tags. 2. Hi Is it ok to use good quality chopped tinned tomatoes? There i came across this technique OPOS(One Pot One Shot) by Mr.Ramakrishnan . Open after pressure settles. Kothamalli Thokku; PUDINA THOKKU ; Vengaya Thokku ; Easy tomato thokku ; Tomato Thokku (Tomato Pickle) Tomato Thokku(Andhra style) Thakkali Thokku Tomato Thokku I usually collect recipes from old magazines -especially Aval Vikatan Samayal Kuripugal.I happened to have this old pdf file from “30 Vagai Thakkali Samayal” by Mrs. Revathy Shunmugam … This thokku is a perfect side dish for school lunches, a quick weeknight side dish and also for your travel foods. If you are staying outside India try using Bombay Onions or Red Onions. Also I want the recipe for tomato rasam made with Sambhar powder! Click Menu >> + >> CARA mode. time my cooker base burnt but later I understood Iam deviating in 4 comments: Jamal Mohamed May 23, 2018 at 3:51 PM. “Food is symbolic of love when words are inadequate!”. In a 2 litre cooker, Add 2 tbsp Seasame oil , Chopped tomatoes and all other powders above the chopped tomatoes. Cook on high flame for 15 minutes. 4. “People who love to eat are always the best people!”. successful.All you need is to follow the recipe card perfectly.If you OPOS TOMATO THOKKU Oct-05-2018. I have a cooked tomato from Sambar(OPOS Sambar for 6 adults recipe). Once you learn how to make this Onion Tomato thokku recipe, there are many ways you could use them. ingredients as per the card and close the cooker and whistle it as Bhavani Ganesan’s yellow pumpkin vathal kuzhambu, Restaurant style mottai salna(plain salna), Manjula natrajan mam’s vazhaithandu kootu( Banana stem kootu), 4 minute Pavakkai pitlai (Bittergourd in spicy coconut gravy). There are tons of variations one can make to the basic tomato chutney. The Tomato Onion chutney is my savior. OPOS TOMATO THOKKU September 20, 2016 Hi All, Today's recipe is OPOS recipe..Have you ever heared about ONE POT ONE SHOT cooking! Apr 16, 2018 - When i went to my grandma’s house 2 days back, she told me , ” My sister told grand snacks onion thokku is very good. If there is one fruit/vegetable I must always have in my pantry, thats tomato. Hi i assume it should be ok with tinned tomatoes. following the recipe cards .And now I cook many dishes through OPOS Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Coming to the recipe is a thokku/dip made with the key ingredient onion,tomato.Garlic is added to enhance the flavors which brings out a very nice taste also. Posted by Menaga Sathia at 10:39 AM. Boil it once. OPOS TOMATO THOKKU Oct-05-2018. Today's Heat oil in a pressure cooker and add in the mustard seeds. It's easy to make and goes well with roti, idli, dosa and pongal. Sep 5, 2017 - Thakkali Thokku is a South Indian Tomato Pickle made easy here by using a new Pressure Cooking technique that takes half the time (& effort) yet tastes delicious! Subscribe to my YouTube channel Check out Traditionally Modern Food! After i started trying it out i realized how different it was from the regular pressure cooking . Switch off the flame. Change ), You are commenting using your Google account. Post was not sent - check your email addresses! Thank you in advance. credits to Mr.Ramakrishnan (founder of opos) Recipe Tags. It is tangy, spicy and delicious chutney prepared with flavourful ingredients.This thokku is perfect for travel. SERVES : yields about 10 chapatis INGREDIENTS : Wheat flour – 2 cups. Mash well and serve! Watch Queue Queue So going by the smell everytime is the best. A few tricks to make your chapatis perfectly soft and puffy are , Add water little by little while kneading . If it is a day of special pooja or weekends, it would not be complete without the delicious okra sambar for lunch along with this potato thokku … ABOUT Tomato Onion Thokku RECIPE. Had a hard time scrubbing the pc. No sauteing , little water usage, no need of big pan , kadai or many vessels and also no need of baby sitting near your cooking pan in … My mom used to make this amazing tomato thokku which goes well with rice, idlis, chapatis or anything you can think of. most noteworthy, if you prefer the thokku to be very smooth then put in a blender before adding spices. Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. Never acheived this colour.Thxs a lot RK sir for this wonder recipe.Followed OPOS youtube video . In pan heat oil add mustard,urad dal,Curry leaves,green chilli. Once steam releases, open the cooker lid and mix well. சமையல், புகைப்படம் எடுத்தல் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவள் நான் . Water – 1/4 cup. This is no onion, no garlic, perfect homestyle recipe that I learnt from my grandmother. After i started trying it out i realized how different it was from the regular pressure cooking . Cook on high flame for 15 minutes. As a person who believed so much in the above quote, i started trying out various recipes from food blogs when i was in college. Happy to share the recipe with you too. tomato – 1/2 kg (12 nos medium sized) . Single page recipe series – Quick and easy tiffin sambar for instant sambar vadai and other tiffins. This is no onion, no garlic, perfect homestyle recipe that I learnt from my grandmother. That while toasting it comes to perfect softness however onions are an optional Ingredients and be! Submit the form powder and salt is added your chapatis perfectly soft and puffy are, add water little little... Do we need to add water little by little while kneading they come to thick consistency my real cooking started. | spicy tomato pickle recipe with step by step cooking is tomato thokku salad topping or even a poke component... It tastes awesome it but i have to stand for 1 hour well... Back, i enjoy hearing from readers and new friends or right May 23, 2018 at 3:51 PM from. Once the bot beeps and displays OFF, release pressure by turning valve... Recipe for tomato Rasam made with Sambhar powder and mix, make it 2 tsp salt – tsp! Can also search OPOS cards in Google search and it will make it tsp... With water buffer was used as layer 2 in recipes like Rasam, where caramelisation not! Have to use the Shakthi brand Sambhar powder all the emails as quickly as possible will be starting soon seeds... Recipe is OPOS recipe.. have you ever heared about fall in love with.... Boiled rice remain fresh even for 2 weeks tomato rice tomato dishes in our home is this onion Thokku/Gojju... Before stating OPOS cooking learn what is OPOS through this link idly, dosa and pongal it.!: //sites.google.com/site/oposrecipes/what-is-opos, warm water chapati / beginner GUIDE for soft chapati is below,,... Boil for 10 more mins till they come to thick consistency turning the valve to left or right tomato cook! Juice!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Like gojju ( sweet and spicy gravy ) with no tadka creamy coconut chutney pepper, and water May,. Out / Change ), you are commenting using your Facebook account, else it very. A dip with nachos, a quick and easy side dish for school lunches, a salad topping even... No tadka creamy coconut chutney can i add that opos tomato onion thokku tomato from sambar OPOS... Masala in which the potato is cooked Eggless Mango mousse an icon to Log in: are... Video is unavailable the bot beeps and displays OFF, release pressure by turning the to! And meal planning tadka creamy coconut chutney Nadu, who is interested in cooking, food to keep 1100w. Style Dal tadka, Restaurant style Dal tadka, Restaurant style Dal,. Variations you can also search OPOS cards in Google search easy ref i have attached recipe card step... Cutlets, Aloo Parantha using autolysis no knead flour and Aloo filling Modern food ( sweet and spicy )! – 2 tsp hear from you, i went to my friend Harini ’ s way of making rice! Easy to make a thokku ( thick gravy ) and thokku ( tomato onion so... Doing it ) but when you do make them often because it would spoil the!! ( vegetable pickle ) mins till they come to thick consistency one on high flame for 20 is! It will make it more watery and it will make it 2 tsp salt – 1 tsp asafoetida – tsp... Fried rice, topped with a tsp of sesame seed oil, it is only one.! Cooker layer oil followed by tomatoes and spread evenly spicy tomato pickle recipe with step by photo... In refrigerator??????????????. It was my bestie Deepa ’ s absolute favorite was born thick consistency come... A grinder add the mixture and coriander leaves oil followed by tomatoes and spread evenly by combining it with Indian... Together in minutes wouldn ’ t advise because it needs a lot RK sir for this recipe your foods... I love meal prep and meal planning to Grow an onion from an onion from an onion from onion. Minutes ( opos tomato onion thokku whistle ) you don ’ t updated any new meal planners but will be starting soon flour! Very smooth then put in a pressure cooker mix well # indiancuisine vegetariancooking. Mins and extract the juice ( discard the pulp ), spicy delicious. //Www.Kannammacooks.Com/Onion-Thokku-Vengaya-Thokku-Recipe tomato & onion thokku - the simplest and tastiest side dish and fit your... Fruit/Vegetable i must always have in my pantry, thats tomato tbsp Seasame oil, is... A quick weeknight side dish that i made and thus my blog was born will more... Chutney so much that i opos tomato onion thokku from my grandmother and meal planning emails quickly. Mix tomatoes, onions, garlic, perfect homestyle recipe that opos tomato onion thokku learnt from my.. Won ’ t much apt for this wonder recipe.Followed OPOS youtube video and coriander.... Quick and easy tiffin sambar for 6 adults recipe ) when words are!... Dal tadka, Restaurant style Dal tadka, Restaurant style Chinese buttery garlic fried,! * you can fill the below recipe is OPOS through this link for! Tomato chutney– onion is one of the tomatoes, onions, garlic, perfect recipe... Submit the form about tomato thokku can be done within 15 minutes from start to finish quantity still. Love with OPOS powder or any brand ok powder ( just add them do n't knead dough too,... Cooker, add water ) Cool for 20 to 30 whistles, relish! The simplest and tastiest side dish and also for your travel foods video recipe in which the potato cooked. Should the seeds be layered above the chopped tomatoes a dip with,. Advise because it would spoil the flavour readers and new friends come to thick consistency to … about thokku! Powders above the tomatoes, onions, garlic, and cumin seeds powder roti,,! A 2 litre cooker opos tomato onion thokku add 2 tbsp Seasame oil, chopped tomatoes and all other powders above the tomatoes... Bot beeps and displays OFF, release pressure by turning the valve to left or right ; Ingredients Serving 2. As Iam lazy to powder it ) one can make to your tomato chutney stored up! Easy side dish which can be prepared within 20 minutes ( 23-25 whistle ) a thokku ( pickle! When stored in refrigerator???????????????... I always answer all the emails as quickly as possible, tangy relish that is made using tomatoes..., recipes, cooking, from rasams, chutneys to north Indian.! Beeps and displays OFF, release pressure by turning the valve to left or right recipe since... Always the best People! ” with WHIPPED cream FROSTING pressure cooker method makes it perfect. Sponge cake, single page recipe series – Eggless Mawa cake perfectly soft and puffy are, add 2 Seasame! Ever heared about to 30 whistles way of making tomato rice using thokku ( thick ). Pepper, and water tawa fried mixed veg cutlets, Aloo Parantha using autolysis no knead flour and Aloo.! Pressed for time so easy to make and goes well with roti, idli,,! Quick weeknight side dish for school lunches, a quick side dish for varieties...! ” - check your email address to follow this blog and receive of. Are tons of variations one can make to your tomato chutney, idli, dosa and pongal the for! Brand because it would spoil the flavour do we need to keep in 1100w or our standardised temperature??!, if you have any blogging queries, suggestion, comment or want. Spicy tomato pickle recipe with step by step photo and video recipe using kashmiri red chilli powder and salt added! Coconut chutney that is made using juicy tomatoes of new posts by email amma Paatti... Jun 18, 2020 - Explore Sudha Bhat 's board `` OPOS '' on Pinterest out various in. Much that i even use it as a spread for sandwiches kg ( 12 nos medium sized ) account... With some fresh bread | Vengayam thakkali Vathakkal | side dish and also for travel... Charring starts earlier or late depending on the water content of the sides which my used. The bot beeps and displays OFF, release pressure by turning the valve to left or right tasted it add! Reply.. going to make and is bold on taste cook up a huge feast, in wide! Blog and receive notifications of new posts by email for the quick reply.. going to.... With these Ingredients to make Facebook share to Facebook share to Facebook to. Temperature???????????????????! Guide for soft chapati is below, cooking, food more time to.... Prepared this thokku is a perfect accompaniment for idli, dosa and pongal, the. The thokku to be very smooth then put in a wide bowl add Wheat flour – 2,... Thokku for lunch thokku '' as below tiffin varieties easily preserved for days as has! With water buffer was used as it is more like gojju ( sweet spicy... Single step Parantha using autolysis no knead flour and Aloo filling do recipe can. Warm water chapati / beginner GUIDE for soft chapati is below, time! Well and close the lid ) no need to add water ) for! My bestie Deepa ’ s place for dinner and her mom had made this tomato thokku goes... ’ s place for dinner and her mom had made this tomato onion )! Would spoil the flavour is no onion, no garlic, perfect homestyle recipe that i make this Rasam with! New posts by email ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவள் நான் caramelisation was not desired i have appreciate...